En nesten usynlig demning

Med sine to meter i høyden ruver ikke fyllingsdemningen ved utløpet til Østre Vambutjern i terrenget. Her er den sett fra vannsiden. Bilde nr. 20477 fra 2013 viser den fra luftsiden, godt dekket av vindfall. Nå er den beæret med både opplysningsskilt for Kjerratstien og kjentmannspost, så nå er det i alle fall ikke vanskelig å se hvor den var.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2014

Merkelig merke på Svarthøgda

Av Odd Tore Saugerud

Svarthøgda eller Svarthaugen, 654 moh., er en lang rygg med flere småkoller. På noen av disse er det slått ned jernbolter, men på kartene er det ikke merket trig.punkt der. På den østligste kollen er det, et stykke fra jernbolten, et rundt hull med en trekant rundt. Tydeligvis et merke av et eller annet slag, men hva var hensikten? Sverre Grimstad har funnet et tilsvarende med jernbolt på Rughaug, og forbinder det med trig.punkt. Det er ikke vanlig å merke trig.punkt slik andre steder.

13 Okt 2014

Utsikt fra toppen av veststupet på Kjerkeberget

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen av stupet er det utsikt rett mot Gyrihaugen, som denne dagen var omgitt av tåke, unntatt mot øst. Bak tåka over Tyrifjorden stikker Finnemarka opp. I forgrunnen er Viksetermyrene. Toppen er nær både blåsti og skiløype, men bare et svakt tråkk fører opp til toppunktet. Likevel har noen klart å bære med seg en engangsgrill opp dit, men ikke ned igjen.

13 Okt 2014

Utsikt fra syd på Kjerkeberget

Av Odd Tore Saugerud

Kjerkeberget har stup mot vest og nord, men fra syd er terrenget slakere, og det største problemet er å åle seg gjennom det tette plantefeltet øst for blåstien. Nær toppen er det et ferskt hogstfelt med fin utsikt mot østenden av Storflåtan og Vesleflåtan, med Oppkuvmassivet bak. Vi mente også å kunne øyne Tryvannstårnet, men det synes ikke på bildet.