Søndagsmorgen ved Bremsrud

Bremsrud ligger på østsiden av Nøklevann og er en flott rasteplass. En fin gapahuk er nå også kommet opp til felles benyttelse.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2014

Svartholbekken: den siste hindring

Av Odd Tore Saugerud

Vi liker dårlig å gå på asfaltert bilvei. For den som skal nordover, fant vi alternativet å følge den gamle driftsveien som går nedenfor jettegrytene videre mot nord. Etter hvert svinger den av mot Rausjøveien og krysser Svartholbekken. Her er veien først utvasket, og etter passering av bekken ødelagt av fyllingen som Rausjøveien går på. Men ved liten vannføring er det greit fremkommelig her likevel, som Atie viser der hun krysser den siste hindring, hovedløpet i bekken. Den som kommer nordfra og skal til jettegrytene, tar av Rausjøveien mot venstre rett syd for 30 km/t-skiltene.

03 Okt 2014

Veien til den øvre jettegryta

Av Odd Tore Saugerud

Tiltagende mørke og skummel mose som løsnet fra underlaget, gjorde at vi ikke kom oss bort til den øvre gryta. Her er et oversiktsbilde nedenfra, som viser det lille skaret man må ned fra toppen av skrenten for å komme ned til den. Terrenget her er mye brattere enn bildet på grunn av perspektivvirkningen gir inntrykk av. Trærne heller ikke inn mot fjellet, men er loddrette. Etter noe rydding ville det kanskje en tørr sommerdag være mulig å krabbe opp i den lille renna midt på bildet.

03 Okt 2014

På vei opp til den øvre jettegryta

Av Odd Tore Saugerud

Den øvre jettegryta kan ikke sees nedenfra. Her er Atie på vei opp mot toppen av skrenten på nordsiden av grytene. Kronglete, men bare et kort stykke var så bratt at det krevde krabbing. Nedturen gikk på sydsiden, mindre kronglete, men mer skummel mose som var fuktig i bunnen og løsnet fra underlaget.