Stille høst ved Svartoren

Denne dagen var det nok vind i høyden til at bladene falt av bjørkene, men på Svartoren var det mest ganske stille og blankt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2014

Demningen i Svartoren

Av Odd Tore Saugerud

Her rant opprinnelig Svarholbekken før den ble demt opp til et 2,8 km langt vann med en tømmerdemning på 1800-tallet. Svartholbekken ble da en viktig fløtningselv med ytterligere to demninger før Bindingsvann. På 1870-tallet ble det bygget tømmerrenne til Bindingsvann. Dagens betongdemning er fra 1958, restaurert i 1999. Den har ikke spor etter utløp til tømmerrenne.

02 Okt 2013

Starten på trillestien sør for Storøyungen

Av Erik Unneberg

Trillestien sør for Storøyungen gjør det fremkommelig med sykkel mellom skogsbilveiene som går på hver sin side av elven Gjermåa. I 2013 ble trillestien oppgradert, blant annet med skilting og en sykkelbro over Gjermåa. På bildet ser vi inn mot der trillestien starter i øst.

02 Okt 2013

Trillestien ved Gjermåa

Av Erik Unneberg |

I 2013 ble trillestien sør for Storøyungen (over Gjermåa) betydelig utbedret. Dette bildet er tatt ca. 200 meter vest for Gjermåa, der stien munner ut (på høyre side av sykkelen) i skogsbilveien som går til Åskastet.