Demningen i Svartoren

Her rant opprinnelig Svarholbekken før den ble demt opp til et 2,8 km langt vann med en tømmerdemning på 1800-tallet. Svartholbekken ble da en viktig fløtningselv med ytterligere to demninger før Bindingsvann. På 1870-tallet ble det bygget tømmerrenne til Bindingsvann. Dagens betongdemning er fra 1958, restaurert i 1999. Den har ikke spor etter utløp til tømmerrenne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Okt 2013

Starten på trillestien sør for Storøyungen

Av Erik Unneberg

Trillestien sør for Storøyungen gjør det fremkommelig med sykkel mellom skogsbilveiene som går på hver sin side av elven Gjermåa. I 2013 ble trillestien oppgradert, blant annet med skilting og en sykkelbro over Gjermåa. På bildet ser vi inn mot der trillestien starter i øst.

02 Okt 2013

Trillestien ved Gjermåa

Av Erik Unneberg |

I 2013 ble trillestien sør for Storøyungen (over Gjermåa) betydelig utbedret. Dette bildet er tatt ca. 200 meter vest for Gjermåa, der stien munner ut (på høyre side av sykkelen) i skogsbilveien som går til Åskastet.

02 Okt 2014

Et gammelt grøftemøte

Av Odd Tore Saugerud

Stormyra øst for Høgåsen ble håndgrøftet, drenert og tilplantet i perioden 1925-30. På 1960-tallet ble den gamle grøftingen fulgt opp med maskingrøfting og nyplanting av både gran og furu. Grøftemønstret er fortsatt godt synlig i dag, selv om grøftene er ganske fylt av mose, som, ifølge støveltesten, delvis flyter. NB! På kartene er en annen myr i området gitt navnet Stormyr, nemlig mellom Brånan og Lønnåshøgda.