Trillestien ved Gjermåa

I 2013 ble trillestien sør for Storøyungen (over Gjermåa) betydelig utbedret. Dette bildet er tatt ca. 200 meter vest for Gjermåa, der stien munner ut (på høyre side av sykkelen) i skogsbilveien som går til Åskastet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Okt 2014

Et gammelt grøftemøte

Av Odd Tore Saugerud

Stormyra øst for Høgåsen ble håndgrøftet, drenert og tilplantet i perioden 1925-30. På 1960-tallet ble den gamle grøftingen fulgt opp med maskingrøfting og nyplanting av både gran og furu. Grøftemønstret er fortsatt godt synlig i dag, selv om grøftene er ganske fylt av mose, som, ifølge støveltesten, delvis flyter. NB! På kartene er en annen myr i området gitt navnet Stormyr, nemlig mellom Brånan og Lønnåshøgda.

02 Okt 2014

Stubberudbekken: gjennom en tilvokst canyon

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha passert Stormyra, renner Stubberudbekken gjennom denne lokale canyonen. Om lag 150 meter lang med opptil åtte meter høye stup på østsiden, men dessverre så tilvokst at den er vanskelig både å se og å fotografere. Ikke bare er det vanskelig for fotografer, men også for elg. Her fant en av våre løypeleggere en gang et kadaver av en elg som hadde gått utfor stupet.

02 Okt 2014

Stubberudbekken: en fin, liten foss

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor løypekrysset syd for Galemyr lager bekken denne fine, lille fossen. Idyll nå ved liten vannføring, men det nakne berget viser at her kan det gå skikkelig for seg når det er flom.