En nedvokst steingard i krattet?

Denne steingarden går langs Heggelielva i svingen ved Evja. Det er ingen vanlig steingard, men en av de lengste skåmurene i Marka. Hensikten med den var å holde tømmeret og elva på plass over det flate partiet Evja.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2014

Skovveien til Stubdal: mot delet Fjølhytta/Gråseterhytta

Av Odd Tore Saugerud

Hogstfeltene nord for Ospeskog er store og ganske unge. Her vokser graset høyt, men faret etter veien er fortsatt synlig og sparsommelig blåmerket. Fra Revekleiva, se bilde nr. 19994, som ligger rett utenfor venstre bildekant, er det flott utsikt over hogstfeltene og åsene bak.

27 Sep 2014

Skovveien til Stubdal: Ospeskog

Av Odd Tore Saugerud

En gang var Ospeskog et viktig skysskifte for trafikken over Krokskogen. Først gikk kløvveien gjennom tunet her, så kom ny driftsvei i 1903. Nå går blåstien i en bue rundt plassen. Fra min første tur hit husker jeg Ospeskog som en lysning i tett og stor skog. Nå er det flatehogster både syd og nord for plassen, og åpnet for fine utsikter.

27 Sep 2014

Ettersommerstemning ved Damtjern

Av Kjersti von Krogh

Vi går om noen dager over i oktober måned, men denne siste lørdagen i september var det 15 varmegrader og fønvind ved Damtjern. Vannet ligger vest for Storflåtan, og er nok best kjent for sin flotte beliggenhet for skifolket, men er også et populært utgangspunkt for turer sommer og høst. Og sannelig har ikke Kjentmannsmerke-komiteen børstet støvet av en gammel setervei mot Viksetra i åsen nord for Damtjern hvor Jørgen Moe skal ha vandret, og i disse dager vandrer postjegerne opp Høgaaskleiva i hans fotspor på jakt etter en post.