Husmannsplassen Tranby 2014

Om husmannsplassen Tranby er det kjent at brukerne der hadde hest tidlig på 1700-tallet, og at de sannsynligvis var i Jernverkets tjeneste med køladrift. Denne nokså nedvokste grunnmuren er de synlige restene etter plassen. Området rundt den har partier som ser ut som de er ryddet for stein, og det er flere kølabånner i nærheten. Hustuften ligger helt inntil stiene til Bruåsen, om lag 40 meter fra krysset der de tar av fra blåstien fra Furuholmen til Grønland.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Sep 2014

Klekking på Haukåsen

Av Nina Didriksen |

Egget er nyklekket og kyllingen fløyet. Sannheten er det stikk motsatte, radarkulen er under rehabilitering og lukkes sakte, men sikkert. Vi kan så vidt skimte en antennetopp til venstre, og og på furua til høyre i bildet henger en ny kjentmannspost.

18 Sep 2014

Den gylne årstid

Av Kjersti von Krogh

Langt ut i september, men ennu ikke frost i luften. Men her ved Korsvannet (503 moh.) ser vi tydelig at vi går inn i den gylne årstid. Åspartiet i bakgrunnen er Nordre Korsvasshøgda, som når over 600 moh. og er en del av Rinilhaugen naturvernområde. Det ble opprettet i 1993 på grunn av rik og variert barskog og en rekke sjeldne planter.

18 Sep 2014

Kongevei og Norges eldste jerngruve

Av Kjersti von Krogh

Den gamle Bergenske kongevei går gjennom det geologisk interessante Oslo-feltet i Grua-området, og passerer her Hadelandsgruben fra 1500-tallet.