Sankthans på Vesternøya i Katnosa

Bildet er tatt vest-sørvest, mot munningen av Spålselva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jun 2003

Sankthansnatt ved Spålen

Av Thomas Skaug

16 Jun 2003

Usikt fra stien på sørsiden av Bjønnåsen

Av Trond Margido Prøis

Nærmest ser vi Åmodtdammen litt lenger bak i skyggen ligger Blåtjern. Til venstre Østmarkas høyeste topp Barlindåsen (398 moh.).

14 Jun 2003

Speilblank junidag på Ølja

Av Trond Bøås

Ølja er første vann i Nordmarksvassdraget, og viser seg i dag fra sin flotteste side. Bildet er fra leirplassen på vestsiden av vannet.