Det nordligste taubaneloddet på Sørumsåsen

Dette er det nordligste av de to loddene som var gjemt på bilde nr. 22238. På bildet er også to av betongfundamentene til mastene. Strekket nordover herfra over Sørumsdalen var med sine 700 meter det lengste på taubanen. På sydsiden er det mulig å følge slike fundamenter, men mindre, gjennom skogen et stykke i retning Gullaug.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2014

Gul korallsopp

Av Odd Tore Saugerud |

Ved taubaneloddene vokser også gul korallsopp i moseteppet, eller kanskje var det gullkorallsopp. Uansett betraktes den som en god matsopp etter steking. Uheldigvis ligner eldre eksemplarer av giftkorallsopp på disse, men den skal være sjelden. Vi tok ikke sjansen.

15 Sep 2014

Røykentunnelen nord for Gullaugkleiva

Av Odd Tore Saugerud

Da den gamle Drammensbanen ble bygget i perioden 1869 – 1872 var det enklere å legge sporet på fylling enn å sprenge tunneler. Det er likevel to tunneler i oppstigningen fra Lierdalen til Spikkestad, en kort nord for Gullaugkleiva, og den omlag 300 meter lange Røykentunnellen rett syd for parkeringsplassen. Drammensbanen var opprinnelig smalsporet, men ble bygget om til vanlig bredt spor i 1920. Tunnelprofilen ble da utvidet, og partier med dårlig fjell ble støttet opp med søyler og himlinger av betong. P-plassen er synlig i tunnelåpningen.

22 Okt 2006

To taubanelodd på Skakkleivåsen

Av Odd Tore Saugerud

Som beskrevet under bilde nr. 22238 var det også en mellomstasjon på Skakkleivåsen, og her er to av loddene på denne. Loddene har samme vekt og konstruksjon som på Sørumsåsen. Skakkleivåsen var kjentmannspost i perioden 2006-08.