To taubanelodd på Skakkleivåsen

Som beskrevet under bilde nr. 22238 var det også en mellomstasjon på Skakkleivåsen, og her er to av loddene på denne. Loddene har samme vekt og konstruksjon som på Sørumsåsen. Skakkleivåsen var kjentmannspost i perioden 2006-08.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2014

Skjellpiggsopp

Av Odd Tore Saugerud |

Det er mye sopp i Marka i år, og nærområdet ved taubaneloddene er ingen unntagelse. Her vokser bl.a. skjellpiggsopp, som vekker oppsikt med sin størrelse og spesielle utseende. Muligens matsopp som ung, men ikke anbefalt.

15 Sep 2014

De sydligste taubaneloddene på Sørumsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Fra 1917 til 1928 gikk det taubane fra kalkbruddene ved Gjellebekk til utskipningshavna ved Gullaug. Det var tre mellomstasjoner med lodd for å holde bærekablene stramme, en rett opp for Gullaug, en på Sørumsåsen, og en på Skakkleivåsen. Fire lodd på hver stasjon, to på 20 tonn for kabelen med fulle kurver, to på 10 tonn for returvaieren. Bildet viser de to sydligste loddene på den midterste mellomstasjonen. De nordligste er gjemt i krattet til høyre for disse.

15 Sep 2014

Gamle Drammensbanen: Lierbakkene

Av Odd Tore Saugerud

Her, rett før Gullaug stasjon, strevet i sin tid El. 1 seg opp de gamle Lierbakkene etter at Kristiania – Bragerøen i 1922 ble NSBs første elektrifiserte strekning. Da Liertunnellen kom i 1973 ble den nedlagt og omgjort til turvei og skiløype. Ved overgangen på bildet er både de elektriske mastene og festene for kjøreledningen bevart siden elektrifiseringen. Noen av stolpene i rekkverket er skinnestubber fra desember 1918.