Haraldsfjellet gror igjen

Haraldsfjellet (207 moh.) gror igjen. Men spektakulær opptur fra nord og ned igjen mot havet. Fra toppvarden er det bare fjordgløtt mot ytre del av Drammensfjorden og Berger. Men vakre partier med gammel furu og blankskurte svaberg gjør turen ned mot Ertsvika spesiell.

Haraldsfjellet gror igjen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

Prekestolen mini

Av Odd Tore Saugerud

Som det går frem av teksten til bilde nr. 19964, fant vi i 2013 ikke Prekestolen, selv etter et omfattende søk nedenfor stupet. Vi fant lignende, men mindre formasjoner, som denne lenger syd i stupet. Målinger i år viste at Prekestolen ligger 200 meter fra der bekken krysser stien til Finnerudseter, og så 75 meter til høyre (øst) for stien. Det er om lag dobbelt så langt fra bekkekrysset som oppgitt i 1990, og utenfor det utvidete området vi søkte i da. Ikke rart at vi ikke fant den fra det bratte og steinete området under stupet.

14 Sep 2014

Steinformasjonen Prekestolen

Av Odd Tore Saugerud

Her har Atie plassert seg under Prekestolen for å fungere som målestokk. I 1990 ble den formasjonen beskrevet som en flyttblokk, men i 2014 beskrives den som en blokk som er en del av fjellet. Det siste synes rimelig, fjellveggen er tydelig oppsprukket i store blokker som isbreen har skurt og rundet hjørnene på. Isbreen har fått tak i denne blokka, har dreiet den til den kilte seg fast, og deretter slipt til den fremspringende delen av blokka. Dette underbygges av bilde nr. 22232, som viser en tilsvarende, men mindre, formasjon i samme fjellvegg.

14 Sep 2014

Fra Døypefonten over åsen Prekestolen til Prekestolen

Av Odd Tore Saugerud

Fin sti til åsen Prekestolen, og derfra skulle det bare være å kontrollere toppen av åsen og holde ryggen mot vest rett til steinformasjonen Prekestolen. I dette området gir turkartet M 1:50 000 et overforenklet bilde av terrenget rundt toppunktet. Her er tallrike høyder adskilt med trange daler med bratte sider, det hele dekket av ganske tett skog med tallrike toppbrekk. Etter en del søking i toppområdet fant vi ryggen, og fulgte så denne rett i posten. Atie fikk oppgaven med å preke til tremenigheten, men følte seg heller ukomfortabel med fuktig hvitmose som underlag. Bildet gir ikke noe godt inntrykk av hvor luftig det er her, det kommer bedre frem av bilde nr. 22231.