Puttmyrene: søndre del av storputten

Den søndre del av storputten har kommet lenger med hensyn til gjengroing med siv. Her er også bra med vannliljer og furuer langs bredden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2014

Puttmyrene: sundet mellom nordre og søndre del av storputten

Av Odd Tore Saugerud

Det kan se ut som om det er to store putter på Puttmyrene, men ved nærmere ettersyn er det en stor, timeglassformet putt. Her er det en bjørk som forsøker å strekke seg over sundet. På orienteringskartene over området er det også klart at det er én stor putt, og at sundet ikke er passerbart.

13 Sep 2014

Puttmyrene: nordre del av storputten

Av Odd Tore Saugerud

Puttmyrene syd på Risfjellet er noe av det mest idylliske i området. Dette er nordre del av den store putten med store furuer og begynnende høstfarger. Nord for denne er det tre småputter og to områder med farlig synkemyr.

13 Sep 2014

Utsikt mot søndre del av Krokskogen

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Bjørum til Svartvann går over flere nyere hogstfelt som gir fine utsikter mot Krokskogen i nord. Fra venstre ser vi her mot åsene ved Sollihøgda og gården Skogen, deretter Køllen, Kjaglidalen og Gyrihaugen som en blåne. Midt på bildet E16.