Puttmyrene: sundet mellom nordre og søndre del av storputten

Det kan se ut som om det er to store putter på Puttmyrene, men ved nærmere ettersyn er det en stor, timeglassformet putt. Her er det en bjørk som forsøker å strekke seg over sundet. På orienteringskartene over området er det også klart at det er én stor putt, og at sundet ikke er passerbart.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2014

Puttmyrene: nordre del av storputten

Av Odd Tore Saugerud

Puttmyrene syd på Risfjellet er noe av det mest idylliske i området. Dette er nordre del av den store putten med store furuer og begynnende høstfarger. Nord for denne er det tre småputter og to områder med farlig synkemyr.

13 Sep 2014

Utsikt mot søndre del av Krokskogen

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Bjørum til Svartvann går over flere nyere hogstfelt som gir fine utsikter mot Krokskogen i nord. Fra venstre ser vi her mot åsene ved Sollihøgda og gården Skogen, deretter Køllen, Kjaglidalen og Gyrihaugen som en blåne. Midt på bildet E16.

13 Sep 2014

Nordre Jammerdal

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Bjørum til Svartvann går bratt opp fra E16. Etter om lag 85 høydemeter passerer den gården Nordre Jammerdal, eller Solstad som den nå kalles. Dette er en gammel husmannsplass, velstelt og forholdsvis solrikt beliggende på en hylle nordøst på Risfjellet.