Skrevet i stein

Her på Frogner, i krysset mellom Frognervegen og Frogneralleen, er avstanden til Oslo skrevet i stein. Ingen tvil, da!

Skrevet i stein

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Aug 2014

Hardt venstre

Av Eivind Molde |

Syklistene på gang- og sykkelveien langs Haldenvegen ledes ned i en undergang akkurat her, nord på Frogner. Så slipper man å krysse selve veibanen før turen fortsetter gjennom bebyggelsen som vi ser til høyre.

15 Aug 2014

Mot Arteid

Av Eivind Molde

På vei sørover mot Lindeberg og Frogner anbefales å kaste blikket mot venstre litt etter at E6 er passert. Utsikten mot kulturlandskapet ved Arteid er vel verdt å få med seg.

15 Aug 2014

Kommunikasjonsmessig møte

Av Eivind Molde |

Her ved Bjørkemoen møtes den lokale småveien (Lindebergvegen), den sterkt trafikkerte motorveien (E6) og Gardermobanen, der Flytoget haster mot Oslo Lufthavn.