Flatmyr

Flatmyr ligger øst på Bertelsmyråsen, og passer godt til navnet. Her er ikke bare myra flat, men landskapet rundt myra er også flatt i forhold til mesteparten av Kjekstadmarka. Denne dagen i slutten av august var det fortsatt fint shortsvær, men skyene fra neste lavtrykk fra syd var i ferd med å trekke opp, og selve myra hadde fått et tydelig høstlig fargeskjær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Aug 2014

Trangeberget

Av Odd Tore Saugerud

Trangeberget er en velkjent bergformasjon i Kjekstadmarka. Også her var vi før digitalkameraenes tid, men den gang var det mindre bevokst i kløfta. Nå blokkerte trærne innsynet ovenfra, så dagens bilde måtte tas nedenfra (fra syd) i stedet.

29 Aug 2014

Spor etter torvskjæring

Av Odd Tore Saugerud

Som dette bildet tydelig viser, er det på myrene ved taksteinsrøysa på bilde nr. 22075 tydelige spor etter torvskjæring. Det er nok også forklaringen på taksteinen her langt innpå åsen, men vi har ikke funnet spor av takstein ved andre torvtørkehus vi har undersøkt. Kan det ha vært til en hvilebrakke i stedet? Det vil nok bli flere som besøker dette området i nær fremtid.

29 Aug 2014

Patentert takstein fra Spikkestad Teglværk

Av Odd Tore Saugerud

Midt i stien mellom myrene ligger nokså uventet denne røysa av takstein av heller spesiell form. Vi har gått forbi her mange ganger før, men det var før digitalkameraenes tid.