Augustdag ved Tverrsjøen

Det er blitt et høstdrag i luften, og gresset har begynt å miste sin grønne farge. Men fremdeles er det flott å sykle på skogsbilveiene, der vi ofte møter sauer på beite.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2014

Ny info-tavle ved Spålsveien

Av Torgeir Stenstad

Vinterstid er nordre ende av Spålsveien godt besøkt, men om sommeren er det øde her. Den fine trebrua går over bekken som renner fra Fagervann. Her går også grensen for Katnosa-Spålen naturreservat, og en fin info-tavle er satt opp.

01 Aug 2014

Leirsund stasjon

Av Erik Unneberg

Helt siden 1859 har toget mellom hovedstaden og Eidsvoll hatt stoppested på Leirsund. Også i dag er dette et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken på Romerike. Stasjonen ble for øvrig oppgradert i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen på 1990-tallet.

01 Aug 2014

Stille flyt forbi Leirsund

Av Erik Unneberg

Leira fløt stille forbi Leirsund denne sommermorgenen. Bildet er tatt fra gang- og sykkelbroen.