Leirsund stasjon

Helt siden 1859 har toget mellom hovedstaden og Eidsvoll hatt stoppested på Leirsund. Også i dag er dette et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken på Romerike. Stasjonen ble for øvrig oppgradert i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen på 1990-tallet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2014

Stille flyt forbi Leirsund

Av Erik Unneberg

Leira fløt stille forbi Leirsund denne sommermorgenen. Bildet er tatt fra gang- og sykkelbroen.

01 Aug 2014

Morgen i Leirsund

Av Erik Unneberg

Det ser ut til å bli en ny, flott sommerdag på Romerikssletta i dag, ialle fall har dagen begynt lovende her ved Leirsund. Her er det fint å sykle på gang- og sykkelvei mot for eksempel Lillestrøm.

23 Jul 2014

Nordover Glomma

Av Erik Unneberg

Fra sykkeltraseen på jernbanebroen over Glomma (ved Fetsund) er det fin utsikt oppover elven, spesielt på en fin sommerdag.