Frodig langs veien

Det er grønt og frodig i Bærumsmarka nå. Bildet er tatt på Abborvannsveien, rett ved Triungsvann. På veien opp fra Østernvann var det mye markjordbær i veikanten, men insektene var en faktor som begrenset interessen for å stoppe for lenge.

Frodig langs veien

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2014

En svømmetur blant gule vannliljer

Av Odd Tore Saugerud |

Etter et besøk til Mørkgånga (ja, fotografen er fra Ringerike og bruker fortsatt det navnet som han alltid har brukt!) i solsteken, var en avkjøling og svetterens kjærkommen. Atie rapporterte om godt og varmt på grunna, men kaldt under overflaten der hvor det var dypere vann. Det var en rik forekomst av gule vannliljer over mye av vannet nå. Nesten ikke klegg og stikkefluer.

18 Jul 2014

Interiør i Tveitsetra

Av Odd Tore Saugerud

Seterbua på Tveitsetra er i forfall og står åpen. Et blikk inn i tømmerdelen av den viser en solid peis og bra med køyesenger. I påbygget sto det to ovner som sannsynligvis har stått i soverommene. Hva toalettpapiret på gulvet har der å gjøre, er uklart, men det har i alle fall holdt seg godt.

18 Jul 2014

Tveitsetra og rester av fundamentet til bordlåven

Av Odd Tore Saugerud

Vollen på Tveitsetra er fortsatt ganske åpen, og på den er er fire steinpillarer godt synlige. De er rester etter fundamentet til «bordfjøset» på setra, som ble bygget etter at gamlefjøset ble revet i 1926. Øverst på vollen ligger det en hytte, som også var der i 1963, men som nå er kraftig utvidet. Fra setervollen er det utsikt over Setermyrene i syd, som dessverre er skjemmet av nokså brutal flatehugst i området nylig.