Afrikaputten: lite tjern med eksotisk navn

Lite tjern nord for Griseputten øst for Sandbakken. Ifølge Even Saugstad i boka Østmarka 2012 ble den navnsatt av fiskeentusiasten Lars Nilsen, som mente at terrenget der minnet ham om afrikanske savanner. Vi observerte vak av småfisk i tjernet. Myrene i området med multer som begynner å modnes, minnet ikke oss så mye om Afrika.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Jul 2014

Nygårdsåsen: tømmerhytte fortsatt i bruk i propanalderen

Av Odd Tore Saugerud

Hytta på bilde nr. 21921 var i bruk også etter krigen. Det dobbelte propanblusset tyder på bruk på 1960-tallet. I bildets overkant kan også propanbeholderen med nippel skimtes. Årgangen til støvelen er derimot uviss. Even Saugstad i boka Østmarka 2012 sier at speidere fra 3. Bekkelaget tropp fant den etter krigen, og at den var et brukbart overnattingssted for turfolk frem til slutten av 1960-årene. Det kan ikke ha vært noen fornøyelse å bære fulle propanbeholdere opp på den bratte Nygårdsåsen.

05 Jul 2014

Nygårdsåsen: rester etter en liten tømmerhytte

Av Odd Tore Saugerud

Nygårdsåsen, også kalt Nygårdskollen, er åsen sydvest for Eriksvann. På toppen av åsryggen er det fortsatt rester etter en liten tømmerhytte, sannsynligvis bygget i mellomkrigstiden og brukt av hjemmefrontsfolk under krigen. Omtalt i Even Saugstad: Østmarka 2012.

05 Jul 2014

Late sauer ved Sæterroa

Av Torgeir Stenstad |

Her like ved Storflåtan var det tydeligvis siesta i dag. Det er mange sauer på beite på Krokskogen nå.