Finnerud

Finnerud ble ryddet av finnen Sakris på 1600-tallet en gang, og er en tradisjonsrik nordmarksplass - høyt og frittliggende på toppen av bakkene opp fra Sørkedalen. Finnerud var eid av familien Schjøtt siden 1878, men ble i 1963 overført Oslo kommune, men med betingelse om at plassen ikke skulle stykkes opp og at friluftsfolket skulle kunne nyte godt av stedet og omgivelsene. Røde Kors har dessuten satt opp en hytte på eiendommen, og frakter hele året gamle og funksjonshemmede inn til Finnerud i buss.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jul 1999

Skjennungen

Av Steinar Kjærnsrød

Skjennungen ligger som en blinkende perle midtveis mellom Tryvann og Ullevålseter, og mange fine plasser rundt hele vannet innbyr til rasting og svalende avkjøling. Her er det også fisk, men den biter best når vannet har ligget i ro en stund ...

11 Jul 1999

Gammel skihytte ved Skjennungen

Av Steinar Kjærnsrød

På en teig ved Skjennungen, mellom skogsgrensene for gårdene Blindern, Sogn og Frogner, ble det rundt 1895-97 utparsellert en del private hyttetomter. Eierne av disse hyttene var ofte pionerer i ski- og friluftssammenheng på den tiden, og flere av hyttene ble senere skihytter for skiklubber i Christiania. Noen av disse er på private hender fortsatt i dag, mens andre eies av kommunen og leies ut.

10 Jul 1999

Små og store gleder seg over fine sykkeldager i Marka!

Av Steinar Kjærnsrød |

Sommeren er kommet til Østlandet, og for de som ikke har forlatt hovedstaden, ligger Marka der med muligheter for en hver smak. Her er det Silje som nyter sommeren i sykkeltralle ved Ullevålseter.