På vingene over historisk grunn

Det var fint flyvær i ettermiddag, og blant annet kunne store deler av Eidsvoll kommune ses godt. Til høyre i bildet, som er tatt mot sør, ser vi E6. Elven fremst i bildet er Andelva, som løper mellom Hurdalssjøen og Vorma. Vi ser litt av Vorma i bildets øvre venstre hjørne. Mesteparten av bebyggelsen er i Råholt, mens vi har Eidsvoll verk litt til venstre for midten av bildet, der Fv501 går over Andelva. Like ved Eidsvoll verk kan man på gode PC-skjermer se Eidsvollsbygningen (ca. 30% fra venstre og ca. 40% nedenfra), som er av spesiell interesse i jubileumssammenheng i disse dager.

På vingene over historisk grunn

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Mai 2014

Vårfarger rundt Sessvollmoen

Av Erik Unneberg |

Idet vi fløy over Sessvollmoen, fikk vi et flott utsyn østover, der et lysegrønt vårlandskap lyste opp. Den tradisjonsrike militærleiren ser vi i forgrunnen. Rett til venstre for de røde bygningene til venstre, starter det vinterstid en skiløype til Borkhyttedalen eller Vestvoll, men sesongen er for lengst over her for de skifrelste. Vannet til høyre i bildet, er Hersjøen (158 moh.). Midt i bildet skjærer E6 seg gjennom kulturlandskapet (fra høyre til venstre), mens bebyggelsen vi ser til venstre i bildet, er Dal.

16 Mai 2014

Restene etter hytta til eneboeren Korpås-Olsen

Av Odd Tore Saugerud

I denne kløfta om lag 100 meter syd for Sol Aasen, se bilde nr. 21723, lå hytta til eneboeren Olaf Olsen. En enkel, lav plankehytte, godt skjult i terrenget. Bare pipa, sengeramma og noen aluminiumshermetikkbokser står igjen. Olsen tok farvel med sivilisasjonen og flyttet til skogs omkring 1920, og holdt seg i Østmarka til han døde i 1952. Korpås-Olsen og hytta med bilde er omtalt i Even Saugstad: Østmarka 2012.

16 Mai 2014

«Sol Aasen 1920»

Av Odd Tore Saugerud

Ingen gravstein, ingen bauta, men et privat lite utfluktssted for to syersker fra Oslo. Opprettet 1920, i bruk av dem helt til slutten av 1950-årene, så restaurert av to østmarkentusiaster i 2005 og senere holdt i hevd. Omtalt i Even Saugstad: Østmarka 2012.