Velkommen til Bristol

Ved Øljas vestbredd ligger en åpen allmenningshytte som alle kan bruke. Hytta sto opprinnelig et annet sted i Marka og skal ha fått navnet på grunn av sin heller lite luksuriøse standard.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Apr 2014

Våris på Aklangen

Av Fredrik Gade |

Solrike dager og mildvær tærer hardt på isen på vannene om dagen, og da særlig langs land og der vann strømmer inn og ut. Her på Aklangen hadde isfiskere målt istykkelsen ute på vannet til ca. 30 cm, men overvannsisen kan være så råtten at man plumper igjennom denne, og langs land er det stedvis helt åpent. Heldigvis hadde noen laget en provisorisk bro av småtrær som hjalp en ensom skiløper i land i nærheten av stedet der løypa tar av fra vannet - opp mot Finnstad.

16 Apr 2014

Formiddag på Sinnerdammen

Av Fredrik Gade

Mange benytter seg av DNTs hyttetilbud nå i påsken for å få opplevd Marka på sitt aller beste. Tore Sverresen er en skikkelig markatraver, og trives ekstra godt inne i villmarka rundt Spålen-Katnosa, og gjerne med Sinnerdammen som base. Han kom fra Snellingen via Grua og Mylla dam, og storkoser seg "fra hytte til hytte" i Marka nå i påsken.

15 Apr 2014

Påskesol ved Gjerdingdammen

Av Fredrik Gade

Et av områdene med best skiføre i Marka nå, er rundt Gjerdingen. Det er relativt nykjørte skiløyper rundt hele Gjerdingen og i alle retninger videre. Løypene blir kjørt fra Stryken/Svartbekken, men det er sammenhengende skiføre mot Katnosa, Tverrsjøen og Mylla. Spesielt fint var det idag å ankomme Gjerdingdammen, hvor det er mye markahistorie. Selve damboligen disponeres nå av ansatte i Oslo kommunes vann- og avløpsetat, mens gamle Gjerdingen skole, som vi ser på bildet her, leies ut til grupper av et speiderlag i Oslo.