Silkemykt

I dag var lysløypen på Holmen preparert, men nysneen prøvde så godt den kunne å dekke over sporene. Tungt for de som gikk fristil, men silkemykt for klassikerne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Jan 2014

Fossli Skaftefabrikk ved Burudelva

Av Odd Tore Saugerud |

Burudvann og demningen der for driftsvann til Bærum Verk er kjente saker. Men fra Burudvann til møtet med Lomma er det et fall på 110 meter og flere fosser, og det ville vært merkelig om vannkraften ikke hadde blitt utnyttet til å drive mølle, sag eller annen industri. Et glemt, og nå nærmest også gjemt (av kratt), industrianlegg var Fossli Skaftefabrikk ved Kneikfossen nedenfor Annikveien. Først bygget i 1905 av den meget allsidige Hans Larsen Sleaskjulet, og senere påbygget flere ganger. Sysselsatte vanligvis tre personer, typisk produksjon 1200 skaft i uken. I drift til 1966, da plastskaft tok over for alvor. I fritt forfall til 1991 da fabrikken ble prioritert som kulturminne, og tak og bærende konstruksjoner ble delvis restaurert. Restaureringsarbeidet har nå stoppet opp igjen, men deler av maskinparken finnes fortsatt der. Vanskelig tilgjengelig vinterstid, men et nytt besøk kan være aktuelt rett etter løvsprett.

27 Jan 2014

Snøfonner ved demningen

Av Odd Tore Saugerud

Det har kommet mye lett snø i det siste, og det har også vært noe vind, mest fra nord. Ved demningen i Burudvann har det satt spor etter seg i form av fonner på sydsiden av demningen. Ikke akkurat imponerende i forhold til fonner på høyfjellet, men nok til at det var tydelige spor etter folk som hadde tråkket utenfor selve damkronen på sydsiden.

28 Des 2013

Tynsåktoppen

Av Svein Olav Nymoen

Fra bålplassen på Tynsåktoppen kan en skue ut over romeriksbygdene. Nærmest er Eidsvoll sentrum.