Rørbukk i blåtimen

Mens jeg fotograferte ved demningen, gikk lyset inn i blåtimen, men hvitbalansen i bilde nr. 21120 og bilde nr. 21121 er korrigert for dette. Nå var blåtimen blitt så tydelig at jeg tok noen opptak litt nedenfor uten å korrigere. Dette bildet viser en av de kraftigste rørbukkene som fortsatt står igjen etter rørgata til elektrisitetsverket. Her bøyet rørgata av samtidig med at den krysset elva, og da var det nok behov for en kraftigere bukk. Det som ser ut som pinner ute i elva, er gjengede stålstenger som nok har blitt brukt til å understøtte en ekstra bærestruktur under renna. Bukken har også en avsats som tjente til anleggsflate for denne strukturen. Til venstre veien til demningen og stikkrenna under denne med fem stikkrenneløp av rørseksjoner fra rørgata.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Jan 2014

Fra humusholdig is til hvit nysnø

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen av overløpet får man et godt inntrykk av hvor spruten fra dette dominerer: først en sone med direkte sprut og ren is, så en med vanntåke og rikelig med humus, og deretter det gradvis overgang til ren nysnø. I terrenget her oppe gikk nysnøen til midt på leggen. Småvanna var helt isdekket med et bra nysnølag nå, men det var ingen spor etter noen som hadde våget seg utpå, og det ble det heller ikke etter mitt besøk.

21 Jan 2014

Fortsatt stor vintervannføring?

Av Odd Tore Saugerud

Denne dagen rant det fortsatt like friskt i overløpet på Småvannsdemningen som på bilde nr. 20742 fra 30.11.2013, men landskapet ved demningen var forvandlet av nysnøen og kulda. Sprut fra overfallet hadde bygget seg opp ensidig på trærne nedenfor, og fargen på isen etterlot ingen tvil om at dette er humusholdig myrvann.

21 Jan 2014

Ikke helt klart for bruk av Griseputt-løypa ennu

Av Kjersti von Krogh

Løypa fra Vennervann forbi Griseputten mot Solemskogen er utfordrende nok selv med mye snø, men i dag var den knapt farbar oppover, også etter at Friluftsetaten kjørte nedover med scooter og glattematte.