Åmodtdemningen sett fra luftsiden

Åmodtdemningen har blitt bygget og bygget på flere ganger. Den første demningen fra 1906 var meget enkel, og ble allerede i 1907 skiftet ut med en steindemning bygget av gråsteinmurer Aaslund. Samme mann bygget en ny og større demning i 1912, og denne utgjør bunnen i dagens demning. I 1923 ble dammen forsterket og forhøyet med tre meter. Arbeidet ble utført delvis i gråstein og delvis i betong under ledelse av Edvard Ulverud. I 1938 ble rørgaten delvis utskiftet med trerør med en innvendig diameter på 700 mm. Både rørstussen i demningen og litt av et trerør er synlig til venstre i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Jan 2014

Demningen som lager Åmodtdammen

Av Odd Tore Saugerud |

Åmodtdammen er ikke naturlig, men en oppdemmet del av Vesleelva der den renner i en dyp renne mellom jordene på gårdene Åmodt og Vensås. Gården Åmodt er i bakgrunnen på bildet.

03 Jan 2014

Åmodtdammen i Vesleelva

Av Odd Tore Saugerud |

Den nedre delen av Vesleelva renner delvis gjennom et jordbrukslandskap, men her er også spor etter mer industrielle aktiviteter. Dette er Åmodtdammen, som var vannreservoaret til Åmodtsaga som sto der Vesleelva renner ut i Lomma. Her er det høstflom i begynnelsen av januar.

03 Jan 2014

Årets første nysnø på Lilloseter

Av Kjersti von Krogh

Mye var det ikke, og våt var den, men det var godt å se 5 cm snø på bakken i stedet for grønn plen i januar!