Kunstig solnedgang

I den sydlige delen av Kjaglidalen når ikke sola ned i det hele tatt på denne tiden av året, og solnedgangen må eventuelt oppleves fra åskammene lengre nord. Men når nåtidens miljøvennlige veibelysning speiler seg i elvevannet, kan det likevel bli et slags inntrykk av sene solstråler.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Des 2013

Furuåsen: på furu på høyeste punkt (414 moh.)

Av Odd Tore Saugerud

Dette var beskrivelsen av kjentmannsposten på Furuåsen øst for Kjaglidalen i urtiden (1979). Det må ha vært furua til venstre i bildet, for det er ingen stubber ellers nær det høyeste punktet. Ingen post nå, men spor etter noe på baksiden av trestammen. Mesteparten av utsikten mot Finnemarka er nå dekket av forholdsvis nyplantet granskog.

03 Des 2013

En gammel tømmervei

Av Odd Tore Saugerud

Selv om området øst for Kjaglidalen er nokså ulendt med mange bratte smådaler og stup/skrenter, er det mange spor der etter ferdsel og tømmerdrift fra tidligere tider. Denne tømmerveien er anlagt i bratta mellom Furuåsen og Rognlifjell. Den er bratt, mye brattere enn et fotografi kan gi inntrykk av.

03 Des 2013

Som en jeksel med hull

Av Odd Tore Saugerud

Rognliåsen er for det meste skogbevokst, men med utsikt fra enkelte hogstfelt. Fra den sydlige delen av kollen, også kalt Rognlifjell på noen kart, er det fri sikt mot sydøst mot Oslofjorden, Oslo sydøst og Østmarka. I forgrunnen skallet av Steinshøgda, hvor steinbruddet til Franzefoss har fjernet mesteparten av åsen. Kollen til høyre for dette er Gardlaushøgda.