En gammel tømmervei

Selv om området øst for Kjaglidalen er nokså ulendt med mange bratte smådaler og stup/skrenter, er det mange spor der etter ferdsel og tømmerdrift fra tidligere tider. Denne tømmerveien er anlagt i bratta mellom Furuåsen og Rognlifjell. Den er bratt, mye brattere enn et fotografi kan gi inntrykk av.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Des 2013

Som en jeksel med hull

Av Odd Tore Saugerud

Rognliåsen er for det meste skogbevokst, men med utsikt fra enkelte hogstfelt. Fra den sydlige delen av kollen, også kalt Rognlifjell på noen kart, er det fri sikt mot sydøst mot Oslofjorden, Oslo sydøst og Østmarka. I forgrunnen skallet av Steinshøgda, hvor steinbruddet til Franzefoss har fjernet mesteparten av åsen. Kollen til høyre for dette er Gardlaushøgda.

03 Des 2013

Med åpen dør mot vinteren

Av Odd Tore Saugerud

På Rognliåsen er det noen eldre hytter spredt omkring. Denne tømmerhytta syd på kollen er av de eldste og minste. Denne dagen sto inngangsdøren på både hytte og skjul vidåpne. Antageligvis var det den sterke vinden i det siste kombinert med dårlige låser og beslag som var årsaken, for jeg fant ikke spor etter hærverk. Jeg lukket dørene og sikret dem med det materiell som var tilgjengelig, slik at de ikke skulle stå åpne over vinteren så snøen kunne drive inn. Det er alltid trist å komme over slike gamle hytter som står uten tilstrekkelig tilsyn og kan gå raskt forfall i møte.

01 Des 2013

Breimåsan

Av Berit Saghaug Mørck

I dag var det flott å gå over Breimåsan som var helt frossen.