Utsikt mot Gjelleråsmarka, Vestli og Stovner

Ved Bånkall gård, nesten på grensa til Akershus langs Rv 4, starter en fin natursti som ender opp på Romsås. Den går bratt opp lia. Noen steder er det bygget trapper for å gjøre oppstigningen lettere. Underveis finner en informasjon om planter, trær og dyreliv, samt gårdsdrift i tidligere tider. En kan også observere gjengrodde hustufter. Langs stien passerer en et utsiktspunkt som gir god utsikt mot Gjelleråsmarka, Vestli og sydover mot Stovner.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Nov 2013

Makrellskyer over Lillomarka

Av Bjørg Løvlien

Utsikt fra tunet på Lilloseter.

12 Nov 2013

En imponerende dam

Av Kjersti von Krogh

Ørfiske ligger sørvest for Varingskollen, og i 1999/2000 ble det utført omfattende utbedringsarbeider på dammen. Den fikk en fylling på opp til fem meter i bredden nederst, og damkronen ble avrettet og utvidet inntil fire meter i bredden. Synet på dammen har endret seg markant for fotografen, som tidligere syntes den var både stygg og naturstridig. Men i dag fortoner den seg ganske annerledes, vakker i sin utforming og med en flott steinsetting.

12 Nov 2013

Gule strå i motlys

Av Kjersti von Krogh

Nord i Ørfiske er det flere flotte rasteplasser, og denne vakre høstdagen i november innbød til en stille stund i solen, som fortsatt varmet.