Tverrelva: nedre foss med skåmur

Rett før kløfta på bilde nr. 20576 kaster elva seg utfor denne fossen. Ikke så veldig høy, men dimensjonene på skåmuren viser at dette var et kritisk sted under fløtingen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2013

Tverrelva: innløpet av kløfta

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser samme kløft som bilde nr. 20576, men nå sett fra innløpet av kløfta. Trang, bratt, ganske utilgjengelig og glatt i vått vær, men med spor av sti et stykke inn på østbredden.

08 Nov 2013

Tverrelva: utløpet av kløfta før møtet med Heggelielva

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 20575 ser terrenget der Tverrelva renner ut i Heggelielva ganske flatt ut, men det er kortvarig. Etter 40 ganske åpne meter kommer en 150 meter lang kløft. Om tømmeret vaset seg her, må det ha vært både krevende og farefullt for fløterne å løse opp vasen.

08 Nov 2013

Tverrelva møter Heggelielva

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 800 meter vest for Nedre Lyse renner Tverrelva ut i Heggelielva. På bildet er Tverrelva til høyre, Heggelielva i midten, og bekken fra Venneråsen kommer fra venstre.