Tverrelva: innløpet av kløfta

Dette bildet viser samme kløft som bilde nr. 20576, men nå sett fra innløpet av kløfta. Trang, bratt, ganske utilgjengelig og glatt i vått vær, men med spor av sti et stykke inn på østbredden.

Tverrelva: innløpet av kløfta

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2013

Tverrelva: utløpet av kløfta før møtet med Heggelielva

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 20575 ser terrenget der Tverrelva renner ut i Heggelielva ganske flatt ut, men det er kortvarig. Etter 40 ganske åpne meter kommer en 150 meter lang kløft. Om tømmeret vaset seg her, må det ha vært både krevende og farefullt for fløterne å løse opp vasen.

08 Nov 2013

Tverrelva møter Heggelielva

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 800 meter vest for Nedre Lyse renner Tverrelva ut i Heggelielva. På bildet er Tverrelva til høyre, Heggelielva i midten, og bekken fra Venneråsen kommer fra venstre.

08 Nov 2013

Tverrelva i Sørkedalen: et traktorvad

Av Odd Tore Saugerud

De fleste byggverkene langs elva har med fløtingen å gjøre, men denne betongterskelen er av nyere dato: et traktorvad på traktorveien fra veien til Lysedammene og liene syd og øst for Stuteskallen. Bare egnet til fotvading ved liten vannføring.