Tverrelva: utløpet av kløfta før møtet med Heggelielva

bilde nr. 20575 ser terrenget der Tverrelva renner ut i Heggelielva ganske flatt ut, men det er kortvarig. Etter 40 ganske åpne meter kommer en 150 meter lang kløft. Om tømmeret vaset seg her, må det ha vært både krevende og farefullt for fløterne å løse opp vasen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2013

Tverrelva møter Heggelielva

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 800 meter vest for Nedre Lyse renner Tverrelva ut i Heggelielva. På bildet er Tverrelva til høyre, Heggelielva i midten, og bekken fra Venneråsen kommer fra venstre.

08 Nov 2013

Tverrelva i Sørkedalen: et traktorvad

Av Odd Tore Saugerud

De fleste byggverkene langs elva har med fløtingen å gjøre, men denne betongterskelen er av nyere dato: et traktorvad på traktorveien fra veien til Lysedammene og liene syd og øst for Stuteskallen. Bare egnet til fotvading ved liten vannføring.

08 Nov 2013

Tverrelva: også flatere strekninger med skåmurer og skårøyser

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor fossen på bilde nr. 20572 renner elva gjennom flere flatere myrstrekninger. Her var det nødvendig å bygge skåmurer for å sørge for at tømmeret ikke stakk av innover myrene, men holdt seg i hovedløpet.