Tverrelva møter Heggelielva

Om lag 800 meter vest for Nedre Lyse renner Tverrelva ut i Heggelielva. På bildet er Tverrelva til høyre, Heggelielva i midten, og bekken fra Venneråsen kommer fra venstre.

Tverrelva møter Heggelielva

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2013

Tverrelva i Sørkedalen: et traktorvad

Av Odd Tore Saugerud

De fleste byggverkene langs elva har med fløtingen å gjøre, men denne betongterskelen er av nyere dato: et traktorvad på traktorveien fra veien til Lysedammene og liene syd og øst for Stuteskallen. Bare egnet til fotvading ved liten vannføring.

08 Nov 2013

Tverrelva: også flatere strekninger med skåmurer og skårøyser

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor fossen på bilde nr. 20572 renner elva gjennom flere flatere myrstrekninger. Her var det nødvendig å bygge skåmurer for å sørge for at tømmeret ikke stakk av innover myrene, men holdt seg i hovedløpet.

08 Nov 2013

Tverrelva: en lang og bratt foss

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 160 meter ovenfor nedre foss kommer enda en kløft, som innledes med denne fossen. Målt på orienteringskartet faller elva her om lag 15 meter på en lengde av 40 meter. Igjen er terrenget langs elva vanskelig, med stup og bratte partier med stein og kratt.