Et gammelt kjelkeskjellet

I kanten av et hugstfelt er det fortsatt en god del etterlatenskaper etter hugsten, slikt som tomme oljetønner. Der ligger også dette skjelettet av en gammel styrstangkjelke. Dette var en type som var egnet på litt løsere underlag enn is, og kjelken har sannsynligvis blitt brukt til aking i bakkene ned fra Lysedammene.

Et gammelt kjelkeskjellet

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2013

Kantareller med snødryss i november

Av Odd Tore Saugerud |

På orienteringskartet fra 1981 er det på noen steder tegnet tydelig sti langs Tverrelva i Sørkedalen. Med kartet i hånden er det stedvis også mulig å følge denne i terrenget. Omtrent midt i stien står det fortsatt et par-tre grupper med kantareller. Det tyder på liten trafikk i området.

08 Nov 2013

Vrien trillesti langs Elvåga

Av Torgeir Stenstad |

Det skal ikke mye høyvann til før en slags trillesti mellom "El Paso" og Deledalen langs østre side av Nord-Elvåga står under vann. Men i ettermiddag gikk det på et vis med sykkelen på ryggen. Og lett var det heller ikke å forsere store ospetrær som beveren hadde felt.

06 Nov 2013

Auretjern: nyper med rim

Av Odd Tore Saugerud |

Det er ikke lett å ta seg frem rundt Auretjern langs myrbredden. Gammelt hugstfelt, tett tilplantet med gran som nå er mer enn mannshøy, tett blandingskratt i myrkanten, og myr med overvann hvor is og tele ikke bærer. Stiene på orienteringskartet fra år 2000 var stort sett gjenngrodd. Det samme var utsiktene på bildene våre fra 1998. Men noen lysninger fantes fortsatt, som denne, som var fylt med tornekratt. Ikke greit passérbart, men med rim var den i alle fall pen å se på.