Vrien trillesti langs Elvåga

Det skal ikke mye høyvann til før en slags trillesti mellom "El Paso" og Deledalen langs østre side av Nord-Elvåga står under vann. Men i ettermiddag gikk det på et vis med sykkelen på ryggen. Og lett var det heller ikke å forsere store ospetrær som beveren hadde felt.

Vrien trillesti langs Elvåga

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2013

Auretjern: nyper med rim

Av Odd Tore Saugerud |

Det er ikke lett å ta seg frem rundt Auretjern langs myrbredden. Gammelt hugstfelt, tett tilplantet med gran som nå er mer enn mannshøy, tett blandingskratt i myrkanten, og myr med overvann hvor is og tele ikke bærer. Stiene på orienteringskartet fra år 2000 var stort sett gjenngrodd. Det samme var utsiktene på bildene våre fra 1998. Men noen lysninger fantes fortsatt, som denne, som var fylt med tornekratt. Ikke greit passérbart, men med rim var den i alle fall pen å se på.

06 Nov 2013

Auretjern: en fargekladd i november

Av Odd Tore Saugerud |

Det er ikke mange farger igjen i novemberskogen, men denne soppen lyste godt opp i landskapet litt nordøst for damhuset ved Auretjern. Egentlig var den penest på avstand, for på nært hold ble den slimete og ruglete hattehuden nesten plagsomt synlig. Skivesopp med ring, men hvilken art? Soppbøkene våre ga ikke noe entydig svar.

06 Nov 2013

Auretjern: damhuset med reguleringsmekanisme for damlukene

Av Odd Tore Saugerud

Innvendig er det ingen tvil om at dette opprinnelig er et laftet tømmerhus. Årstallet 1878 er risset inn i bjelken for reguleringsmekanismen, og selve mekanismen kan godt være fra den tiden, eller endog tidligere. I 1869 ble eierne av Bjørumssaga stevnet for en forlikskommisjon for å ha ødelagt fisket i Isielva ved å ha anlagt demninger i elva ovenfor saga, ved Holmetjern, Toresplassvann og Auretjern. Damluka står nå åpen.