Auretjern: damhuset med reguleringsmekanisme for damlukene

Innvendig er det ingen tvil om at dette opprinnelig er et laftet tømmerhus. Årstallet 1878 er risset inn i bjelken for reguleringsmekanismen, og selve mekanismen kan godt være fra den tiden, eller endog tidligere. I 1869 ble eierne av Bjørumssaga stevnet for en forlikskommisjon for å ha ødelagt fisket i Isielva ved å ha anlagt demninger i elva ovenfor saga, ved Holmetjern, Toresplassvann og Auretjern. Damluka står nå åpen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2013

Auretjern: damhuset

Av Odd Tore Saugerud

Over damluka balanserer dette usymmetrisk bygde damhuset. Tilsynelatende et plankebygg, men i døråpningen er det opprinnelige laftebygget synlig. Damluka er på vannsiden av huset, og er årsaken til at det virker så skjevt plassert.

06 Nov 2013

Auretjern: først myr, så vann, nå myr igjen

Av Odd Tore Saugerud

I dag er Auretjern et myrområde med myrputter og gjennomløpende bekk. Men i sydenden står fortsatt demningen som i sin tid gjorde dette til et ganske stort vann. En solid og fint utført steindemning, tettet på vannsiden med et betonglag. Ikke mer enn et par meter høyere enn terrenget på luftsiden, men om lag 120 meter lang, med damluke og to overløp. Ett av disse er synlig på bildet.

06 Nov 2013

Auretjern: tåke, rim og is

Av Odd Tore Saugerud

Dette var utsikten fra nord mot syd over Auretjern denne novemberdagen. Det var knapt nok mulig å se tvers over vannet/myra. Men i skogen øst og syd for vannet gikk losen friskt, og det ble egentlig litt spennende å tenke på at jeg måtte forsere de tettvokste plantefeltene og krattområdene der for å komme rundt vannet.