Auretjern: damhuset

Over damluka balanserer dette usymmetrisk bygde damhuset. Tilsynelatende et plankebygg, men i døråpningen er det opprinnelige laftebygget synlig. Damluka er på vannsiden av huset, og er årsaken til at det virker så skjevt plassert.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2013

Auretjern: først myr, så vann, nå myr igjen

Av Odd Tore Saugerud

I dag er Auretjern et myrområde med myrputter og gjennomløpende bekk. Men i sydenden står fortsatt demningen som i sin tid gjorde dette til et ganske stort vann. En solid og fint utført steindemning, tettet på vannsiden med et betonglag. Ikke mer enn et par meter høyere enn terrenget på luftsiden, men om lag 120 meter lang, med damluke og to overløp. Ett av disse er synlig på bildet.

06 Nov 2013

Auretjern: tåke, rim og is

Av Odd Tore Saugerud

Dette var utsikten fra nord mot syd over Auretjern denne novemberdagen. Det var knapt nok mulig å se tvers over vannet/myra. Men i skogen øst og syd for vannet gikk losen friskt, og det ble egentlig litt spennende å tenke på at jeg måtte forsere de tettvokste plantefeltene og krattområdene der for å komme rundt vannet.

06 Nov 2013

En typisk novemberdag ved Auretjern

Av Odd Tore Saugerud

Onsdag var en typisk novemberdag med tett tåketeppe over Marka. Hjemmefra så det ut som om det var blå himmel over tåka nord for Sollihøgda, så da kunne Auretjern være et bra mål. Slik så det ut i Auretjernskrysset da jeg kom dit. Myra ved Auretjern er så vidt synlig. Og dette viste seg å bli dagens lyseste øyeblikk!