Rester etter tragedien

10. mai 1945 styrtet et britisk fly i Andtjernsåsen. Alle de 24 om bord omkom. Fremdeles ligger det forvridde metalldeler fra flyet der det styrtet.

Rester etter tragedien

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Nov 2013

Flyvraket i Andtjernsåsen

Av Erik Unneberg |

10. mai 1945 styrtet et britisk fly i Andtjernsåsen øst for Lysedammene. Årsaken var dårlig vær. Om bord var 20 briter, tre kanidere og en nordmann. De skulle hjelpe til med sikkerheten under frigjøringen. Alle omkom. I 1989 ble det reist et minnesmerke på det stedet en del av flydelene ligger. Det går sti hit opp fra veien på østsiden av Midtre Lysedam.

01 Nov 2013

Senhøst ved Andtjern

Av Erik Unneberg

Egentlig hadde vi vel håpet på at vannene på Krokskogen hadde frosset til nå, i og med at det har blitt november. Men Andtjern øst for Midtre Lysedam har forlenget høsten.

01 Nov 2013

Rasteplassen i november

Av Erik Unneberg

I nordenden av Øvre Lysedam er det en fin rasteplass. Det ble en pause her i dag, og så lenge solen var fremme, var novembertemperaturen absolutt til å leve med. Men da solen forsvant, ble det en umiddelbar retur til Sørkedalen.