Restene av demningen ved Vambutjerna

I forbindelse med Kjerraten i Åsa ble anlagt, ble Vambutjerna demmet opp for å skaffe mer driftsvann til vannhjulene. Dette er restene av jord- og steindammen ved utløpet av Østre Vambutjern, opprinnelig to meter høy og 60 meter lang. Som en del av Kjerratstien er den merket med en informasjonstavle, ellers ville den ikke vært lett å oppdage, selv om den ligger helt inntil stien og skiløypa langs sydsiden av Midtre og Østre Vambutjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2013

Utsikt fra Øyangsrøysa ved kjentmannsposten 1994-96

Av Odd Tore Saugerud

Kjentmannshåndboka 1994-96 sier at området rundt posten heldigvis hadde vært forskånet fra snauhugst og at utsikten derfra var dårlig. Dette har forandret seg siden da. Nyplantingen har allerede vokst seg ganske høy, men utsikt er det fortsatt. Her ser Atie mot Øyangen og åsene bak denne. Mot høyre bildekant kan Uglasetra skimtes. Utsiktspunktet ligger om lag 700 meter nordnordvest for det som er merket som Øyangsrøysa i Markadatabasen.

25 Okt 2013

Øyangsrøysa: steinrøys med jernbolt

Av Odd Tore Saugerud |

Litt nord for steinrøysa på bilde nr. 20474 fant vi den steinrøysa som var kjentmannspost 1994-96. Atie betrakter postrammen og bakplaten fra dengang, og jernbolten er synlig midt i røysa. Vel hjemme sjekket vi «Øyangsrøysa» (dvs. steinrøysa, i motsetning til åspartiet med samme navn) i bøkene til Sverre Grimstad. Han hevder at posten 1994-96 lå feil. Riktig posisjon er syd for det høyeste punktet 650 moh. på høyden 150 meter syd for Steindulp, og det er dokumentert med bilder. Så hva er nå disse to røysene? GPS-kartet viser at de ligger på en eiendomsgrense, på siktelinjen mellom to grensepunkter som det ellers ikke er fri sikt mellom.

25 Okt 2013

Øyangsrøysa: steinrøys og L på berget?

Av Odd Tore Saugerud

Denne dagen sto en gammel kjentmannspost «Øyangsrøysa» fra 1994-96 på programmet. Vi fulgte beskrivelsen, og fant forholdsvis raskt denne steinrøysa helt nord på åspartiet Øyangsrøysa. Beliggenheten er riktig, men det skulle være en jernbolt i røysa, og det var det ikke. Derimot var det noe som så ut som ganske tydelige konturer av en omvendt L på berget omtrent rett nedenfor toppen av steinrøysa. På bildet er konturene noe mørknet for å være synlige. Boka nevner også en Leuchrøys på Øyangsrøysa, men strekene i denne L-en er grunnere og flatere enn vanlig. Sannsynligvis et tilfeldig, men påfallende, mønster i en bruddflate.