Restaurert og verneverdig silhus skal få stå som før

Selv om Vann- og avløpsetaten nå bygger ny betongdam inntil den gamle og utvider overløpet med tre meter, skal det vakre silhuset på gamledammen bevares uendret. Steinbruvann har vært demmet opp fra før år 1800, og på steiner i silhuset er det funnet innskriftene "Monsen 1795" -1875 - 1936. Det var i 1795 vannet ble demmet opp for å gi hestekrefter til sager og møller, og i 1936 ble det drikkevannsreservoar, og dagens gamle dam ble bygget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Okt 2013

Frem fra glemselens dyp

Av Kjersti von Krogh

Dammen i Steinbruvann restaureres av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, og vannet vil være nedtappet fem meter til mai 2014. Og da vannet sank, kom den naturlige "steinbrua" nord i sundet frem i dagens lys.

19 Okt 2013

Spettesmier i eventyrskogen

Av Line Mork

På Krokskogen er det mange flotte skogspartier med gammel skog og myk mose. På jakt etter kjentmannsposter kan man få gleden av turer utenfor de merkede stiene, og oppleve urørt natur - iallfall urørt av mennesker.

19 Okt 2013

Ullevålseter er snart vinterklar

Av Erik Unneberg

Bladene har falt fra trærne ved Ullevålseter, og det understreker at høsten snart er på hell. I dag var besøket ikke like godt som det var forrige helg, for både varmegrader og solstråler var det mindre av i dag. Likevel fant både syklister og gående inn til serveringsstedet, som forhåpentligvis snart kommer i vinterdrakt.