Lerketrærne på Liggeren

Jordveien på Liggeren ble beplantet i 1963. Det ser ut som om det da ble innført ikke-opprinnelige tresorter, som edelgran og lerk. Lerketrærne har vokst seg store og kraftige, og preger inntrykket av gården nå når de står i høstfarger.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2013

Skarselva: skåvegg ovenfor Nordbråtebrua

Av Odd Tore Saugerud

Rett ovenfor Nordbråtebrua står denne elegant svungne skåveggen. Et flott byggverk, som har motstått tidens tann uten skader. I elva ved siden av er det også flere skåttbruer. Et bilde fra fløtingen i juni 1914 viser at en så kraftig skåvegg nok kunne være på sin plass. Høyre side av elveløpet den gang er bevokst med granskog i dag.

18 Okt 2013

Skarselva: skåttbru nedenfor Nordbråtebrua

Av Odd Tore Saugerud

Rett nedenfor Nordbråtebrua står fortsatt denne skåttbrua på peler. Bildet fra år 1900 viser en skåttbru med samme konstruksjon, men den kan ha blitt fornyet senere. Fløtingen i Skarselva opphørte i 1963.

18 Okt 2013

Ruinen etter saga ved Skar: grunnmuren til saghuset

Av Odd Tore Saugerud |

På tvers av turbinhuset er det en avlang grunnmur. Dette må ha vært grunnmuren til selve saghuset. Plasseringen er nokså uvanlig, siden saghuset til gamle sager vanligvis står parallelt med fundamentet til vannhjulet. Dette indikerer at saga var turbindrevet, i motsetning til drevet av et vannhjul. Rett etter overgangen til 1900-tallet var saga blitt overflødig, og den ble nedlagt og revet.