Hurdalselvdeltaet

Vel en kilometer sør for Hurdal torg får en Hurdalselva til høyre for seg. Vest for elva ligger her Hurdalelvsdeltaet naturreservat (377 dekar). Området er en viktig hvileplass for fugl som trekker gjennom Østlandet, samtidig som det også er hekke- og oppvekstområde for en rekke fuglearter. I alt er 60 arter registrert her. Også elg og bever setter tydelige spor etter seg i området i form av avspist krattskog og nedgnagede trær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2013

Skarpsnoåsen: kjent for fine utsikter

Av Odd Tore Saugerud

Skarpsnoåsen er flere steder omtalt for sine fine utsikter. Denne dagen hadde det etter hvert dratt seg mørke skyer over mesteparten av himmelen, og det var disig. Men utsikten over høstskogen mot Tyrifjorden var likevel verdt å ta med seg. Det vokser til rundt toppartiet nå, og for å få skikkelig utsikt er det nødvendig å gå rundt på dette og også ta seg turer til åpne partier nedenfor selve toppen.

08 Okt 2013

Skarpsnoåsen: en kjentmannspost i urtiden

Av Odd Tore Saugerud |

Skarpsnoåsen var kjentmannspost i urtiden, i alle fall i slutten av den i perioden 1978-81. Postbeskrivelsen da var i 1978 «På tårnet på trig.pkt. 520 moh», senere forandret til «På gran på trig.pkt. (520 moh)». Så det er klart at tårnet hadde falt sammen allerede i 1978, men var det fortsatt spor etter posten? Toppen på Skarpsnoåsen er en ganske lang rygg med bare eller bevokste småkoller. Den nordligste av dem hadde en liten varde, og ut av mosen på svaberget ved denne stakk det et metallfeste av den typen som ble brukt til trig.tårn, se til venstre nedenfor midt av bildet. Flere spor var det ikke.

08 Okt 2013

Utsikt mot Storfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Hvitmoseberg og utsikt over Holsfjorden mot Storfjorden i Tyrifjorden.