Hytta til HS-cellen Etcetera

Helt syd på setervollen står nå hytta til HS-cellen Etcetera. Umalt plankehytte, som har fått ny pipe og nytt tak. Taket begynner allerede å bli mosegrodd. Råte i bunnstokker og bordkledning antyder at her kreves vedlikehold, ellers kan hyttas dager snart være talte. Dagens funksjon er lagerskur.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2013

Minnesmerke etter HS-cellen Etcetera

Av Odd Tore Saugerud |

Dette ubetydelige metallskiltet, riktig nok i rustfritt stål, er minnesmerket etter Milorgs HS-celle Etcetera rett syd for Sønsterudseter. Navnet fikk den på grunn av vanskelig beliggenhet og en så diffus veibeskrivelse at den like gjerne kunne ha blitt avsluttet med «etcetera, etcetera».

08 Okt 2013

Restene etter en vedkomfyr: HS-cellen Etcetera

Av Odd Tore Saugerud

På vei på ryggen videre oppover mot Skarpsnoseter fant jeg disse restene etter en vedkomfyr stablet opp mot en stubbe. I nærheten var det også murstein og bølgeblikk. Sverre Grimsrud kan fortelle at dette var plassen der Milorg HS-cellen Etcetera lå. Selve hytta er nå flyttet til Sønsterudseter, se bilde nr. 20369.

08 Okt 2013

Signalplassen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 20365 ble tatt fra en åpen rygg med tre store steiner og en steinvarde. Sikkert ikke tilfeldig, og Sverre Grimsrud kan fortelle at dette er Signalplassen. Herfra hadde gutta på skauen kontakt med Homledal og kunne gi beskjeder med lys til avtalte tider. I dag er lia nedenfor i den retningen gjenvokst.