Restene etter en vedkomfyr: HS-cellen Etcetera

På vei på ryggen videre oppover mot Skarpsnoseter fant jeg disse restene etter en vedkomfyr stablet opp mot en stubbe. I nærheten var det også murstein og bølgeblikk. Sverre Grimsrud kan fortelle at dette var plassen der Milorg HS-cellen Etcetera lå. Selve hytta er nå flyttet til Sønsterudseter, se bilde nr. 20369.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2013

Signalplassen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 20365 ble tatt fra en åpen rygg med tre store steiner og en steinvarde. Sikkert ikke tilfeldig, og Sverre Grimsrud kan fortelle at dette er Signalplassen. Herfra hadde gutta på skauen kontakt med Homledal og kunne gi beskjeder med lys til avtalte tider. I dag er lia nedenfor i den retningen gjenvokst.

08 Okt 2013

Utfordrende terreng mot Sønsterudsetra

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle mosegrodde veien mot syd fra Nesseterveien ble etter et kort stykke overgrodd med grankratt, og svingte så mot nordvest inn i en liten dal med tettvokst kratt av både gran og lauvtrær. Å følge veien tok lenger tid enn å gå skauleis oppover på grov kurs. Men åssiden er gjennomskåret av kløfter med stup og skrenter, og det ble mange omgående veivalg. Her har jeg nådd ryggen rett syd for Sønsterudsetra, og ser fra toppen av et om lag åtte meter høyt stup over på Nordlandsåsen på den andre siden av Sønsteruddalen.

08 Okt 2013

Nesseterveien: utsikt mot Holsfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Nesseterveien går på juvkanten mot Sønsterudelva før den krysser elva. Glimtet av elva nede mellom trærne overlevde dessverre ikke komprimeringen til formatet i Markadatabasen. Rett etter at veien krysser Sønsterudelva går det en gammel mosegrodd vei mot syd. Det har alltid vært fristende å følge denne og se om den etter hvert ender ved Sønsterudseter, så det ble dagens veivalg.