Utfordrende terreng mot Sønsterudsetra

Den gamle mosegrodde veien mot syd fra Nesseterveien ble etter et kort stykke overgrodd med grankratt, og svingte så mot nordvest inn i en liten dal med tettvokst kratt av både gran og lauvtrær. Å følge veien tok lenger tid enn å gå skauleis oppover på grov kurs. Men åssiden er gjennomskåret av kløfter med stup og skrenter, og det ble mange omgående veivalg. Her har jeg nådd ryggen rett syd for Sønsterudsetra, og ser fra toppen av et om lag åtte meter høyt stup over på Nordlandsåsen på den andre siden av Sønsteruddalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2013

Nesseterveien: utsikt mot Holsfjorden

Av Odd Tore Saugerud

Nesseterveien går på juvkanten mot Sønsterudelva før den krysser elva. Glimtet av elva nede mellom trærne overlevde dessverre ikke komprimeringen til formatet i Markadatabasen. Rett etter at veien krysser Sønsterudelva går det en gammel mosegrodd vei mot syd. Det har alltid vært fristende å følge denne og se om den etter hvert ender ved Sønsterudseter, så det ble dagens veivalg.

08 Okt 2013

Nesseterveien: Altanen

Av Odd Tore Saugerud

Rett før Nesseterveien krysser Sønsterudelva er veien sprengt ut på ei berghylle idet den passerer en bratt fjellvegg. Sverre Grimsrud kan fortelle at dette kalles Altanen. Før dagens vei fra 1960 gikk veien høyere opp, og passerte fjellveggen på ei trebru som var boltet fast i fjellet. Jeg fant ingen tydelige spor etter gamleveien. Jernbolter i fjellet over nyveien ser ut som borstenger som har kilt seg fast i sprekker eller som er boret inn og etterlatt som sikring mot utglidning og ras.

08 Okt 2013

Svaner i Bogstadvannet

Av Kjersti von Krogh |

Gnistrende høstfarver i store løvtrær rundt Bogstadvannet, den tilstøtende golfbanen med irrgrønne myke bakketopper, og som om ikke det var nok: to hvite svaner som gjorde det vakre bildet fullkomment.