Fin høst ved Sonsveien stasjon

Fint å tråkke seg inn mot Sonsveien stasjon fra sør i dag - høsten er vakker nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2013

Ikke på sykkelveien, nei?

Av Eivind Molde |

Sør for Sonsveien stasjon er det gang- og sykkelvei i vel en kilometer. På et par strekninger, som her, mellom E6 og jernbanen, går den i god avstand til Kamboveien, som er den gamle veiforbindelsen. Men ikke alle velger å sykle i den traseen som så tydelig er skiltet for sykkel.

06 Okt 2013

Skriverholmen

Av Thore Knudsen

Når vi sykler langs riksveg 120 mellom Hurdal kirke og Rustad, kan vi omtrent midtveis, der Hurdalssjøen er på sitt smaleste, her og der skimte Skriverholmen. Holmen har navnet sitt fra 1600-tallet da finneinnvandrerne i Hurdal ble beordret hit for å bli registrert hos fogden eller «skriveren». Fogden torde ikke selv oppsøke finnene på bostedene deres langt til skogs.

06 Okt 2013

Majestetisk branntårn

Av Torgeir Stenstad

Etter at det ble hogget for et par år siden, hever kuppelen seg nærmest majestetisk fra høyde 357 moh.