Kolleputten

Kolleputten innerst i dalen vest for Krokskollen er det minste og mest bortgjemte av tjernene på Åmotskollane. Nå går det en nokså ny traktorvei hit fra Kjærlighetsbånn ved Vesleelva. Det går også en gammel sti/tømmervei fra nordenden av jordene til Nordre Åmot forbi Elgspranget og hit.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2013

Med Kolsås-masten i siktet

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor utsikten på Krokskollen står det en gammel trestamme med hakkespetthull. Ett av disse er slik orientert at du etter noen finjusteringer kan sikte rett mot masten på Søndre Kolsås.

27 Sep 2013

Vid utsikt fra Krokskollen

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra selve toppen på Krokskollen er begrenset av furuskog, men går du på ryggen mot øst, kommer du til åpne områder med fin utsikt over Lommedalen og mye mer. Mest typisk er Kolsås og Oslofjorden mot Drøbak i venstre side av bildet. Den grønne flekken med hus til høyre for midten av bildet er plassen Jorbærhaugen.

27 Sep 2013

Velkommen til Krokskollen!

Av Odd Tore Saugerud

Til Krokskollen 390 moh. fører knapt nok et tråkk, men likevel står kaffekjelen klar når du kommer opp dit. Ved, fyrstikker, vann og kaffe må du ordne med selv.