Øvre Svartkulp: hugstfelt, stup og skrenter, ur

Terrenget rundt Øvre Svartkulp er ganske vekslende. Ura ligger i rasvinkelen og består av ganske små og løse stein, ikke grei å ta seg frem i. Hugstfeltet har gjort området mye mer tilgjengelig enn da det var bevokst. Ønsker du å oppleve hvordan det var der, kan du bare gå rett mot øst fra der hestestien syd for utløpet krysser bekken. Har du god skjerm, kan du skimte kjentmannsposten omtrent midt på bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2013

Svartkulp øvre: ved bekkeutløpet

Av Odd Tore Saugerud

Dette var beskrivelsen av en av kjentmannmerkepostene i 1978-81, dvs. i urtiden. Nå, mer enn tretti år senere, holder posten fortsatt stand. Noe bleket og sprukket, uten stempel, men med stempelpute. Fortsatt ganske bortgjemt, men hogstfeltene har rykket faretruende nær.

24 Sep 2013

Krigskonteinere ved Bukkemyra

Av Thore Knudsen |

I kanten vest på Bukkemyra ligger ennå konteinere som ble sluppet under krigen. En finner konteinerne hvis en går omtrent rett vest fra minneplata som er satt opp ved Osttjennsvegen.

24 Sep 2013

Minneplate flyslipp Bukkemyra

Av Thore Knudsen |

Denne plata er satt opp til minne om Milorg, som mottok flyslipp her under andre verdenskrig. Plata er festet på en liten bergvegg like ved Osttjennsvegen (på høyre side når en kommer sørfra). Slippene ble mottatt på Bukkemyra på andre sida av vegen. Enda ligger det konteinere fra disse slippene på vestsida av myra.