Puttmyrene, søndre: spillmyr med leirplass

Selv om den søndre Puttmyra ligger bare noen meter fra den nordre, er vegetasjonen forskjellig. Her er mer småvokst bjørk langs kanten, og færre døde furuer i forhold til totalt antall kantfuruer. I nordenden er det en fin leirplass med bålplass og gapahuk, velegnet til å se på storfuglspill på myra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2013

Puttmyrene, nordre: hardt miljø for kantfuruene

Av Odd Tore Saugerud

Puttmyrene ligger vest for Steffensberget og Steffenstjernet. Som navnet sier, er de ganske våte med store vannputter. Langs kantene av den nordre er det mange døde og døende furuer, og minst én med misvekst i toppen.

17 Sep 2013

Steffensberget: falne furuer

Av Odd Tore Saugerud

Steffensberget er en forholdsvis flat ås vest for Byvann. Selv om den er bare 401 moh., forandret skogen seg fra ganske tett granskog til glissen furuskog rundt toppen. Lysningen bak furuene ga håp om litt utsikt mot nord, men med været denne dagen var det ikke annet enn tåke og regn å se. På noen kart er Steffensberget også brukt om den nederste og bratteste delen av lia ned mot Byvann.

08 Sep 2013

Innover Tiuråsen

Av Tore Opdal

Denne traktorveien tar deg innover Tiuråsen. Holder du rett øst, vil du snart nye utsikten over kulturlandskapet i Garder.