Steffensberget: falne furuer

Steffensberget er en forholdsvis flat ås vest for Byvann. Selv om den er bare 401 moh., forandret skogen seg fra ganske tett granskog til glissen furuskog rundt toppen. Lysningen bak furuene ga håp om litt utsikt mot nord, men med været denne dagen var det ikke annet enn tåke og regn å se. På noen kart er Steffensberget også brukt om den nederste og bratteste delen av lia ned mot Byvann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Sep 2013

Innover Tiuråsen

Av Tore Opdal

Denne traktorveien tar deg innover Tiuråsen. Holder du rett øst, vil du snart nye utsikten over kulturlandskapet i Garder.

08 Sep 2013

Idylliske Jeksrud

Av Tore Opdal

Jeksrud gård tidlig i september. Gården ligger i enden av en lang gårdsvei og med Tiuråsen som nabo.

14 Sep 2013

På toppen av Oldtidsveien

Av Erik Unneberg

Oldtidsveien går på strekningen Lahaugmoen - Stovner over Gjelleråsen. Det høyeste punktet på denne traseen er markert med dette skiltet. Gjelleråsens høyeste punkt er for øvrig 324 moh., men det ligger et par hundre meter mot nordvest.