Flatehogst og tømmertransport ødelegger stier og løyper

Her er flatehogsten på bilde nr. 20058 sett nedenfra. Skiløypa til venstre gikk på en fin graskledd vei, som nå er fullstendig oppkjørt og mer lik blåstien midt i bildet høyere opp. Blåstien, som var en gammel, fint oppmurt tømmervei, er fullstendig dekket med hogstavfall og ødelagt. Det var ikke engang mulig å følge stien nedover, og den om lag 200 meter lange avstanden mellom bildene tok det et kvarter å tilbakelegge. Vi kan bare håpe på at her blir ryddet opp, enkelte steder har slikt hendt. Bildet er tatt i lia nord for Fyllingen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2013

Flatehogst åpner for utsikter, men ...

Av Odd Tore Saugerud

Flatehogst er det mange og delte meninger om. En positiv egenskap må man vel være enige om: den åpner for fine utsikter, som denne over Østre Fyllingen. Samtidig har den slettet alle mulige spor etter Bogstadsetra på østsiden av blåstien. Vi tilbragte ikke kort tid med å finkjemme området med utgangspunkt i opplysningene i Kjentmannsheftet 2008-10, men fant ikke noe. Også på den mosegrodde haugen som nevnes der, hadde det vært hogstmaskiner.

02 Sep 2013

Bogstadsetra: muligens et tuntre?

Av Odd Tore Saugerud

I den storvokste granskogen rundt steinfundamentene på bilde nr. 20056 står dette store, enslige og tørre lauvtreet lent mot naboen. Kan det ha vært et tuntre en gang? Men utenfor en utelåve? Bildet er tatt i lia nord for Fyllingen.

02 Sep 2013

Bogstadsetra: steinfundamenter etter en utelåve

Av Odd Tore Saugerud

«I første halvdel av det nittende århundre brukte eierne av Bogstad lia ovenfor Fyllingen som seter, man ser tomten enda. – På nordsiden (av blåstien), 30 meter inne i skogen, ligger det steinfundamenter etter en utelåve.» sier Kjentmannsheftet 2008-10. Selv om vestsiden av stien skulle passet bedre, er dette det vi fant. Det må ha vært en svært liten låve med tram i stedet for låvebru. Kjentmannsmerkets blå plastikkbånd hang der fremdeles, men ifølge boken skulle selve posten ha vært på motsatt side av stien.